Poważne zachorowanie

Poważne zachorowanieto jedno z ryzyk dodatkowych, które występuje w ubezpieczeniach na życie.Termin te dotyczy wystąpienia od kilku do kilkudziesięciu schorzeń:zawału serca, choroby nowotworowej, rozległych oparzeń czy udaru mózgu.Oznacza to, że jeśli zostanie zdiagnozowana u ubezpieczonego jedna z powyższych chorób może on liczyć na wypłatę świadczenia.

Wypłata środków z polisy może pokryć koszty związane z hospitalizacją, rehabilitacją czy innymi wydatkami.Może także zrekompensować część utraconych dochodów spowodowanych przerwą w wykonywaniu pracy zarobkowej.


Powiązane hasła

 

 


ubezpieczenie firmy gorzów