Cesja

Cesja – przeniesienie praw wynikających z umowy ubezpieczenia. Na jej podstawie cesjonariusz (osoba trzecia wobec stron umowy, zwykle bank lub leasingodawca) nabywa przyszłe odszkodowanie. Najpopularniejszą cesją jest przeniesienie praw wynikających z ubezpieczenia na rzecz banku (gdy bank udziela kredytu). Najczęściej spotyka się cesję praw z ubezpieczenia Autocasco, ubezpieczenia domu lub mieszkania. Często kredytobiorcy, czyli przyszli właściciele nieruchomości czy samochodu, muszą zawrzeć polisę, aby w ogóle móc otrzymać pożyczkę.

Aby ustanowić cesję praw z umowy ubezpieczenia, należy powiadomić ubezpieczyciela podczas zawierania umowy ubezpieczenia lub złożyć wniosek w trakcie jej trwania.


Powiązane hasła

 

 


ubezpieczenie firmy gorzów