Cargo

Cargo – ubezpieczenie przewożonego mienia. Polisa gwarantująca rekompensatę za cały utracony lub uszkodzony towar przewożony samodzielnie lub przez wynajętego przewoźnika każdą drogą (lądową, powietrzną, morską, kolejową). Ubezpieczenie cargo obejmuje towary przewożone w kraju, jak i za granicą. Wyjątkiem są dzieła sztuki, dokumenty i żywe zwierzęta.

Zakres polisy cargo może być różny. Zakres podstawowy obejmuje zdarzenia losowe m.in. pożar, silny wiatr, wypadek środka transportu itd. Zakres rozszerzony dodatkowo uwzględnia m.in. kradzież ładunku. Ostatni rodzaj polisy to tzw. polisa all risks obejmująca wszystkie ryzyka z wyjątkiem wyłączeń zawartych w OWU. 


Powiązane hasła

 

 


ubezpieczenie firmy gorzów