Szkoda ubezpieczeniowa

Szkoda ubezpieczeniowa –  uszczerbek na zdrowiu, mieniu lub życiu, powstający w następstwie jakiegoś zdarzenia. Do zlikwidowania szkody (naprawy zniszczonego mienia lub wypłaty odszkodowania) zobowiązany jest zakład ubezpieczeń. W ramach posiadanej polisy poszkodowanemu zostanie wypłacone odszkodowanie np. za trwały uszczerbek na zdrowiu lub towarzystwo naprawi dach domu zerwany podczas wichury.

 Szkody ubezpieczeniowe dzielimy na:

  • majątkowe – np. uszkodzenie auta, domu, mieszkania,
  • niemajątkowe (osobowe) – np. uszkodzenie ciała w wyniku nieszczęśliwego wypadku.

W polisach nieruchomości przy wyliczaniu  odszkodowania stosuje się wartość rynkową, odtworzeniową lub rzeczywistą. Rekompensata finansowa nie może przekroczyć kwoty szkody ubezpieczeniowej.

W polisach życiowych szkoda ubezpieczeniowa jest ustalana na podstawie sumy ubezpieczenia i wyliczana procentowo według dołączonej do umowy tabeli uszczerbku na zdrowiu.


Powiązane hasła

 

 


ubezpieczenie firmy gorzów