Ubezpieczenie bagażu

Ubezpieczenie bagażuto ubezpieczenie dobrowolne ,które zabezpiecza Twój bagaż na wypadek jego utraty, uszkodzenia albo zniszczenia w czasie podróży. Dzięki dodatkowemu ubezpieczeniu bagażu możesz ubiegać się o odszkodowanie w razie utraty, zniszczenia lub uszkodzenia rzeczy osobistych oraz o pokrycie wydatków związanych z zakupem artykułów pierwszej potrzeby. Ubezpieczenie można rozszerzyć np. na sprzęt fotograficzny czy sportowy.

Ubezpieczenie bagażu podczas wyjazdu jest bardzo praktyczne, ponieważ nie musisz stale myśleć o pilnowaniu swoich rzeczy. Aby uzyskać odszkodowanie za zagubiony bagaż należy zawsze zgłosić kradzież Policji oraz powiadomić ubezpieczyciela. Odszkodowanie za zgubiony bagaż otrzymasz, gdy zachowałeś wszelkie obowiązkowe procedury i środki ostrożności.


Powiązane hasła

 

 


ubezpieczenie firmy gorzów