Ubezpieczający

Ubezpieczającystrona umowy ubezpieczenia. Stroną może być osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która zawiera umowę ubezpieczenia z towarzystwem ubezpieczeniowym oraz zobowiązuje się do opłacenia składek. Najczęściej ubezpieczający jest jednocześnie ubezpieczonym, ale nie zawsze tak jest np. w sytuacji, kiedy dziadek wykupuje polisę swojemu wnukowi lub rodzic dziecku.

Osoba, która wykupuje ubezpieczenie i w ramach niego korzysta z ochrony, może wskazać osobę uposażoną. Jest to najczęściej ktoś bliski, kto upoważniony jest do otrzymania świadczenia na wypadek śmierci ubezpieczonego.


Powiązane hasła

 

 


ubezpieczenie firmy gorzów