Ryzyko ubezpieczeniowe

Ryzyko ubezpieczeniowe – możliwość zaistnienia szkody ubezpieczeniowej. Produkty ubezpieczeniowe tworzone są w oparciu o ryzyko wystąpienia zdarzeń losowych których skutki wywołują straty nawet pomimo zachowania wszelkich środków ostrożności. Od ryzyka ubezpieczeniowego zależy wysokość składki. Wyższe ryzyko ubezpieczeniowe powoduje wzrost składki ubezpieczeniowej. Ryzyko ubezpieczeniowe jest zmienne, a obliczane jest wg specjalnych algorytmów opracowanych przez aktuariuszy.

Rozróżnia się dwa rodzaje ryzyka : spekulatywne i czyste. Pierwsze to ryzyko świadomie podejmowane, skierowane na osiągnięcie określonych korzyści. Przykładem takiego ryzyka jest zakup akcji na giełdzie. Drugie ryzyko wynika z sytuacji niezamierzonej – losowej  i zwykle przynosi straty.

Na ryzyko ubezpieczeniowe w przypadku polisy OC ma wpływ m.in. wiek kierowcy, dlatego część towarzystw ubezpieczeniowych podnosi składkę młody kierowcom. W ubezpieczeniu na życie będzie odwrotnie. Młodsza osoba zapłaci niższą składkę, ponieważ jest mniejsze prawdopodobieństwo wystąpienia u takiej osoby np. ciężkiej choroby.


Powiązane hasła

 

 


ubezpieczenie firmy gorzów