Rozbój

Rozbójkradzież z użyciem przemocy lub groźbą jej natychmiastowego użycia wobec ubezpieczonego bądź doprowadzenie ubezpieczonego do stanu nieprzytomności lub bezbronności. Ubezpieczenie od rozboju jest dobrowolnym rozszerzeniem zakresu polisy i może dotyczyć zarówno mienia prywatnego, jak i firmowego.


Powiązane hasła

 

 


ubezpieczenie firmy gorzów