Przejęcie wraku samochodu

Przejęcie wraku samochodu  – pomoc udzielana ubezpieczonemu przez ubezpieczyciela w przypadku wystąpienia szkody całkowitej. Szkoda całkowita występuje w przypadku, gdy koszty naprawy uszkodzonego samochodu przewyższają wartość pojazdu. Podstawą prawną przejęcia wraku samochodu jest art. 3 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 22.05.2003 r. o działalności ubezpieczeniowej, zgodnie z którym zakład ubezpieczeń może przejmować i zbywać przedmioty i prawa nabyte w związku z wykonywaniem umowy ubezpieczenia. Ubezpieczyciel nie ma jednak obowiązku przejęcia wraku pojazdu.

Przejęcie wraku samochodu może wystąpić w ramach OC sprawcy lub ubezpieczenia AC. W pierwszym przypadku szkoda całkowita jest uznawana przy ponad 70% uszkodzeniu auta.Natomiast w przypadku autocasco wartość szkody całkowitej ustalona jest w szczegółach umowy.


Powiązane hasła

 

 


ubezpieczenie firmy gorzów