Powódź

Powódź –  to zalanie obszaru, na którym znajduje się ubezpieczona nieruchomość. W zależności od towarzystwa ubezpieczeniowego powódź występuje w ryzykach podstawowych lub jako zdarzenie losowe możliwe do wykupienia w formie rozszerzenia zakresu polisy.Wystąpienie powodzi stwierdzane jest na podstawie danych z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMiGW). Jeżeli nie posiadamy takich informacji bierzemy pod uwagę stan zastany po przebytej powodzi.

Za źródło powodzi uznawane jest podniesienie poziomu wody w rzekach oraz naturalnych lub sztucznych zbiornikach wodnych (jezioro, staw, zalew). Przyczyną podwyższonego stanu wody mogą być nadmierne opady atmosferyczne, spływ wód po stokach i zboczach, topnienie kry lodowej, tworzenie się zatorów lodowych, sztorm i podniesienie się poziomu morskich wód przybrzeżnych.

Kwota składki za polisę mieszkaniową może być wyższa z powodu lokalizacji nieruchomości na terenie, gdzie prawdopodobieństwo powodzi jest większe.


Powiązane hasła

 

 


ubezpieczenie firmy gorzów