Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych

Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych – to organizacja zrzeszająca zakłady ubezpieczeń, które posiadają w swojej ofercie obowiązkowe ubezpieczenie OC. Członkostwo w PBUK jest obowiązkowe. Towarzystwa ubezpieczeniowe, które uzyskały zezwolenie na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej w Polsce, mają obowiązek zrzeszenia się w PBUK.

PBUK zajmuje się: 

  • wystawianiem dokumentów ubezpieczeniowych, które są respektowane w innych państwach,
  • zawieraniem umów wzajemnych o uznawaniu dokumentów ubezpieczeniowych,
  • zaspokajaniu roszczeń wynikających z międzynarodowego ruchu pojazdów,
  • organizowaniem likwidacji szkód spowodowanych na terytorium kraju przez kierowców posiadających Zieloną Kartę oraz kierowców poruszających się samochodami zarejestrowanymi przez kraje należące do Porozumienia Wielostronnego, 
  • ustaleniem zasad oraz trybu dystrybucji dokumentów ubezpieczeń granicznych, a także ustalaniem wzorów tych dokumentów i ich ewidencjonowaniem. 

 PBUK rozpatruje także  roszczenia dotyczące szkód powstałych na terenie Polski, pomaga ustalać ubezpieczyciela sprawcy kolizji zbiera informacje o wypadkach.


Powiązane hasła

 

 


ubezpieczenie firmy gorzów