Polisa

Polisadokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia.

Polisa ubezpieczeniowa zawiera:

  • dane ubezpieczającego,
  • dane zakładu ubezpieczeń,
  • określenie przedmiotu ubezpieczenia,
  • okres i sumę ubezpieczenia,
  • wysokości składki ubezpieczeniowej,
  • przedmiot ubezpieczenia,
  • ryzyka ubezpieczeniowe.

Wygląd polisy uzależniony jest od oferty konkretnego towarzystwa ubezpieczeniowego.W przypadku ubezpieczeń obowiązkowych zakres ochrony jest uregulowany prawnie i nie może być zmieniony.


Powiązane hasła

 

 


ubezpieczenie firmy gorzów