OC – odpowiedzialność cywilna

OC – odpowiedzialność cywilna jeden z typów ubezpieczenia majątkowego. Ubezpieczenie OC chroni ubezpieczonego na wypadek szkód wyrządzonych przez niego osobom trzecim. Świadczenie z tytułu polisy odpowiedzialności cywilnej wypłacane jest poszkodowanemu. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej można podzielić na obowiązkowe (ubezpieczenie właścicieli pojazdów mechanicznych, OC zawodowe) i dobrowolne (ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym) .

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej  chroni ubezpieczonego przed szkodami wyrządzonymi w wyniku czynu niedozwolonego tzw. odpowiedzialność deliktowa lub w przypadku niewywiązania się z umowy – odpowiedzialność kontraktowa. Ubezpieczenie OC pokrywa  także koszty szkód wyrządzonych przez osoby, za które ubezpieczony odpowiada np. przez dzieci.


Powiązane hasła

 

 


ubezpieczenie firmy gorzów