Kompensacja szkody

Kompensacja szkodyodszkodowanie, czyli finansowe wyrównanie strat materialnych spowodowanych przez zdarzenie losowe, np. zalanie czy pożar. Wysokość wypłaconego odszkodowania nie może przewyższyć wartości rekompensowanego mienia przed zdarzeniem. Warto zaznaczyć, że to samo mienie nie może być przedmiotem odszkodowania w kilku towarzystwach ubezpieczeniowych jak to jest  np. w polisach osobowych.


Powiązane hasła

 

 


ubezpieczenie firmy gorzów