Rozliczenie szkody komunikacyjnej

Rozliczenie szkody komunikacyjnej – inaczej likwidacja szkody, która następuje po wycenie szkody powstałej w następstwie wypadku komunikacyjnego lub kolizji. Rozliczenie szkody wykonywane jest w opcji serwisowej lub kosztorysowej.

Metoda serwisowa, inaczej zwana rozliczeniem bezgotówkowym, polega na tym, że ubezpieczyciel rozlicza się z naprawy bezpośrednio z autoryzowanym serwisem naprawczym (ASO) lub warsztatem samochodowym. Pieniądze są przekazywane bezpośrednio do warsztatu samochodowego bez angażowania właściciela samochodu.

Drugą metodą jest kosztorysowe rozliczenie szkody komunikacyjnej  –rozliczenie gotówkowe. Towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaca poszkodowanemu kwotę określoną na podstawie wykonanego kosztorysu. Właściciel dokonuje naprawy samochodu w wybranym przez siebie warsztacie. Ubezpieczyciel nie wymaga przedstawienia dokumentów, które potwierdzałby wykonanie naprawy. Niestety w tym wariancie naprawy może zdarzyć się sytuacja, że kwota odszkodowania nie pokryje rzeczywistych kosztów naprawy.


Powiązane hasła

 

 


ubezpieczenie firmy gorzów