Rabunek

Rabunek – zabór mienia, któremu towarzyszy przemoc fizyczna lub groźba jej natychmiastowego użycia. Rabunek występuje również w przypadku, gdy ubezpieczonego wprowadzono w stan nieprzytomności lub bezbronności.

Ubezpieczenie od rabunku może występować razem z ubezpieczeniem nieruchomości lub jako osobne zdarzenie losowe. Polisa, która zawiera w zakresie ochrony rabunek jest dobrowolna i może dotyczyć zarówno mienia prywatnego, jak i firmy. Rabunek może wystąpić także poza miejscem ubezpieczonej nieruchomości i dotyczyć przedmiotów osobistych, takich jak: dokumenty, torba, klucze czy gotówka. Rabunek może być w różny sposób definiowany przez towarzystwa ubezpieczeniowe, dlatego warto zapoznać się ze szczegółami OWU (Ogólne Warunki Ubezpieczenia).


Powiązane hasła

 

 


ubezpieczenie firmy gorzów