Kradzież

Kradzieżzabór mienia ruchomego innej osoby w celu przywłaszczenia. Polisy chroniące przed kradzieżą są ubezpieczeniami dobrowolnymi. W dokumentach OWU ubezpieczenia można znaleźć pojęcie kradzieży zwykłej. Kradzież zwykła charakteryzuje się brakiem śladów wskazujących na użycie siły fizycznej lub narzędzi w celu dokonania kradzieży.

Towarzystwa stawiają różne wymagania przed wypłatą odszkodowania za kradzież zwykłą. Warto także zwrócić uwagę na wyłączenia odpowiedzialności, w których często towarzystwa ubezpieczeniowe uwzględniają przedmioty, które nie podlegają ubezpieczeniu np. dzieła sztuki.


Powiązane hasła

 

 


ubezpieczenie firmy gorzów