Porozumienie wielostronne

Porozumienie wielostronne – umowa podpisana przez Biura Narodowe państw należących do Systemu Zielonej Karty. Kraje porozumienia wielostronnego to członkowie Unii Europejskiej oraz Andora, Czarnogóra, Islandia, Norwegia, Serbia i Szwajcaria.

Kierowcy poruszający się po krajach, których Biura Narodowe są podpisały porozumienie wielostronne, nie muszą posiadać Zielonej Karty. Państwa te honorują ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych z kraju w którym pojazd jest zarejestrowany. Dzięki porozumieniu wystarczy posiadanie polisy OC, aby chronić ubezpieczonego na wypadek zdarzenia drogowego za granicą. W Polsce porozumienie wielostronne jest sygnowane przez Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.


Powiązane hasła

 

 


ubezpieczenie firmy gorzów