Wdrożenie PPK przesunięte o pół roku

PPK to powszechny program systematycznego oszczędzania, którego celem jest wspieranie przyszłych emerytur Polaków. Program ten ma zachęcić Polaków do systematycznego oszczędzania, tak, aby zgromadzone środki były wpłacone po osiągnięciu 60 roku życia. Oszczędności, które będziesz gromadzić w ramach PPK będą pochodziły z trzech źródeł: 1. składki pracownika 2. składki ze …

6 mitów o ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci i młodzieży.

Mit 1 Ubezpieczenie NNW dziecka oferowane w szkole jest obowiązkowe Polisy grupowe oferowane zwykle na początku roku szkolnego w szkole nie są obowiązkowe.  Dlatego możesz sam podjąć decyzję o ubezpieczeniu swoich dzieci. Nie musisz  więc kupować grupowego ubezpieczenia dziecka w szkole czy przedszkolu. Pamiętaj, że kupując  polisę grupową nie masz …