Trwały uszczerbek na zdrowiu

Trwały uszczerbek na zdrowiu  –polega na naruszeniu sprawności organizmu. Charakteryzuje się poważnymi obrażeniami, uszkodzeniami ciała lub rozstrojem zdrowia w wyniku nieszczęśliwego wypadku. Nieszczęśliwy wypadek to zdarzenie gwałtowne, przypadkowe i nagłe, powstałe bezpośrednio z przyczyn zewnętrznych i losowych. Upośledzenie występujące na skutek nieszczęśliwego wypadku musi być trwałe, nieodwracalne i nie rokować poprawy np. utrata wzroku. Poszkodowanemu zmienia się dotychczasowe codzienne funkcjonowanie.

Aby otrzymać odszkodowanie trwały uszczerbek na zdrowiu musi być stwierdzony przez specjalistycznego konsultanta medycznego towarzystwa ubezpieczeniowego.

Natomiast długotrwały uszczerbek na zdrowiu występuje wtedy, gdy działanie organizmu zostało upośledzone na okres co najmniej 6 miesięcy, ale może ulec poprawie w przyszłości.


Powiązane hasła

 

 


ubezpieczenie firmy gorzów