Reprezentant ds. roszczeń

Reprezentant ds. roszczeń  to osoba, która pełni rolę pośrednika pomiędzy poszkodowanym, a zagranicznym zakładem ubezpieczeń. Polskie towarzystwa ubezpieczeniowe zostały zobowiązane do ustanowienia reprezentanta ds. roszczeń w każdym państwie członkowskim w Unii Europejskiej. Celem powoływania reprezentantów ds. roszczeń jest zapewnienie wysokiej jakości obsługi likwidacji szkód, bez względu na pochodzenie sprawcy.

Reprezentanta ds. roszczeń można znaleźć na stronie Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Należy wybrać z listy towarzystwo ubezpieczeniowe sprawcy, a następnie kraj poszkodowanego.


Powiązane hasła

 

 


ubezpieczenie firmy gorzów