Pomieszczenie przynależne

Pomieszczenie przynależne w odniesieniu do ubezpieczonego nieruchomości  to osobna przestrzeń zamknięta znajdująca się w obrębie tego samego budynku. W przypadku polisy mieszkaniowej jest to: komórka lokatorska, garaż, piwnica, strych lub inne pomieszczenie w budynku wielorodzinnym użytkowane wyłącznie przez ubezpieczonego.W ubezpieczeniu domu jest to przestrzeń zamknięta nie połączona z budynkiem leżąca w granicach nieruchomości gruntowej ubezpieczonego np. garaż. Pomieszczenie przynależne nie pełni funkcji mieszkaniowej.

Ubezpieczenie nieruchomości z reguły obejmuje ochroną pomieszczenia przynależne. Zakres ochrony różni się w zależności od towarzystwa ubezpieczeniowego i zawartego wariantu ubezpieczenia. Polisę można rozszerzyć o ryzyka dodatkowe np. kradzież z włamaniem.


Powiązane hasła

 

 


ubezpieczenie firmy gorzów