Odpowiedzialność Cywilna posiadaczy pojazdów mechanicznych

Odpowiedzialność Cywilna posiadaczy pojazdów mechanicznychto obowiązkowe ubezpieczenie komunikacyjne, które chroni ubezpieczonego w przypadku szkód na osobach trzecich powstałych wyniku działania kierowcy pojazdu. Regulowane jest ustawą z dnia z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.Ubezpieczenie OC ma charakter ciągły – polisa wznawia się samoczynnie, chyba że ubezpieczony wypowie ją przed zakończeniem umowy. Brak ubezpieczenia OC skutkuje nałożeniem kary finansowej przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

Polskie ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych jest respektowane w krajach Unii Europejskiej, Norwegii, Szwajcarii,Czarnogórze i Islandii.W pozostałych krajach należy posiadać tzw. Zieloną Kartę, czyli międzynarodowy certyfikat ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów.


Powiązane hasła

 

 


ubezpieczenie firmy gorzów