Obiekt małej architektury

Obiekt małej architektury

Obiekt małej architekturyobiekt budowlany trwale związany z gruntem znajdujący się na terenie posesji. Ubezpieczenie obiektów małej architektury jest dostępne najczęściej jako rozszerzenie podstawowej polisy mieszkaniowej. Każde towarzystwo ubezpieczeniowe może inaczej interpretować pojęcie obiektu małej architektury. Dlatego przed zawarciem ubezpieczenia warto sprawdzić w OWU jak dane towarzystwo ubezpieczeniowe interpretuje pojęcie obiektu małej architektury.

Do obiektów małej architektury można zaliczyć: fontannę, altanę, wiatę, murek ogrodowy, grill (murowany), huśtawki, nawierzchnie, basen (stale przytwierdzony do podłoża), instalacje (zraszające, oświetlające czy elektryczne).

Polisa zwykle chroni obiekty małej architektury przed zdarzeniami losowymi takimi jak pożar, uderzenie pioruna, huragan, zalanie,  grad. Dodatkowo można rozszerzyć ochronę  o dewastację lub kradzież.

Nowością jest możliwość objęcia ochroną także innego wyposażenia znajdującego się na tarasie lub w ogrodzie np. : mebli ogrodowych, wózków dziecięcych, rowerów, narzędzi ogrodniczych, roślin doniczkowych, wolnostojących huśtawek. Takie rozszerzenie oferuje między innymi PZU.


Powiązane hasła