6 mitów o NNW dziecka

Mit 1 Ubezpieczenie NNW dziecka oferowane w szkole jest obowiązkowe

Polisy grupowe oferowane zwykle na początku roku szkolnego w szkole nie są obowiązkowe.  Dlatego możesz sam podjąć decyzję o ubezpieczeniu swoich dzieci. Nie musisz  więc kupować grupowego ubezpieczenia dziecka w szkole czy przedszkolu. Pamiętaj, że kupując  polisę grupową nie masz zwykle wpływu na wybór ubezpieczyciela i zakres ubezpieczenia. A to ma znaczący wpływ na sumę ubezpieczenia Twojego dziecka. Sumy na które ubezpieczone jest dziecko w szkole są zazwyczaj bardzo niskie. Często nie znasz także zakresu ubezpieczenia swojego dziecka . Efektem jest to ,że ubezpieczenie to nie spełnia swojej roli np.w jego zakresie nie ma sportów uprawianych wyczynowo. W rezultacie niskie sumy ubezpieczenia powodują,że wypłacone odszkodowanie często nie pokrywa nawet jednej wizyty u specjalisty. 

Mit 2 Ubezpieczenie pokrywa wszystkie wydatki związane z wypadkiem

Wypłacone odszkodowanie jest zależne od sumy ubezpieczenia na jaką dziecko zostało ubezpieczone oraz od uszczerbku na zdrowiu jakiego doznało. Np. jeżeli suma ubezpieczenia to 10 tysięcy złotych to za 1% uszczerbku na zdrowiu wypłacone zostanie jedynie 100 zł.  Przy niskich składkach za ubezpieczenie, a tym samym niskiej sumie ubezpieczenia wypłacone odszkodowanie jest bardzo niewielkie i nie stanowi znaczącego wsparcia w przypadku nieszczęśliwego wypadku. Dlatego  warto szczegółowo zapoznać się z warunkami umowy i np.  podnieść sumę lub rozszerzyć ubezpieczenie o świadczenia rehabilitacyjne.

Mit 3 Ubezpieczenie NNW szkolne działa tylko podczas pobytu w szkole

Standardowo ubezpieczenie szkolne obejmuje ochroną uczniów  w szkole , ale także w drodze do i ze szkoły. Większość towarzystw ubezpieczeniowych  oferuje ubezpieczenie , którego ochrona jest rozszerzona o okres wakacji, ferii czy wyjazdów na wycieczki szkolne . Pamiętaj jednak, aby  przed podpisaniem umowy  zawsze sprawdzić zakres ubezpieczenia. Niektóre firmy oferują wyłącznie ubezpieczenie w trakcie zajęć szkolnych, a niektóre jak np. PZU chronią Twoje dziecko także podczas praktyk szkolnych czy wyjazdów zagranicznych.

Mit 4 Wszystkie ubezpieczenia NNW mają ten sam zakres

Ubezpieczenie NNW należy zawsze wybierać kierując się potrzebami naszego dziecka . Często zdarza się, że zakres podstawowy (najtańszy) nie obejmuje np. wypadków powstałych podczas uprawiania sportu wyczynowo lub świadczeń rehabilitacyjnych . Taką ochronę trzeba więc dokupić dodatkowo. Należy również pamiętać o wyłączeniach , czyli sytuacjach w których ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania. 

Mit 5  Ubezpieczenie NNW dziecka jest tylko dla niepełnoletnich

Ochroną następstw nieszczęśliwych wypadków mogą być objęte wszystkie osoby, które się uczą. Z polisy NNW mogą również skorzystać studenci, uczniowie szkół zaocznych i wieczorowych.

Mit 6 Odszkodowanie przysługuje w przypadku każdego zachorowania

Ubezpieczenie NNW to ubezpieczenie, które obejmuje swoją ochroną przede wszystkim skutki nieszczęśliwych wypadków. Nie dotyczy więc chorób, które wystąpią u dziecka nie na skutek nieszczęśliwego wypadku. Jednak niektóre firmy dopuszczają wyjątki  i część chorób jest objęta ochroną np. w postaci jednorazowych świadczeń .

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *