Multiagent

Multiagent

Multiagentosoba fizyczna lub firma, która działa na zasadzie agenta lub agencji ubezpieczeniowej, ale wykonująca czynności agencyjne na rzecz więcej niż jednego zakładu ubezpieczeń. Wykonywanie zawodu multiagenta, tak jak agenta ubezpieczeniowego, obwarowane jest przepisami prawa.


Powiązane hasła