All risk

All risk

All risk (wszystkie ryzyka) chociaż dosłowne tłumaczenie oznacza “wszystkie ryzyka”, jednak polisa all risk  nie obejmuje wszystkich sytuacji. Ubezpieczenie w wariancie all risk pokrywa koszty szkód, które nie zostały wyłączone w umowie ubezpieczeniowej. W przypadku wystąpienia szkody, ubezpieczony zgłasza się do towarzystwa z wnioskiem o wypłatę odszkodowania. Jeśli firma ubezpieczeniowa nie przedstawi punktu w umowie, który włączałby dane zdarzenie z ochrony ma obowiązek wypłacenia świadczenia ubezpieczonemu. Dokładna lista wyłączeń odpowiedzialności towarzystwa znajduje się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

Zaletą ubezpieczenia all risk jest możliwość ubezpieczenia od ryzyk, które  nie są zawarte w standardowej umowie ubezpieczeniowej z tzw. ryzykami nazwanymi. Wadą jest zwykle wyższy koszt polisy.

Formuła ubezpieczenia all risk nie zwalnia jednak ubezpieczonego z  obowiązku spełnienia wymagań dotyczących obowiązkowych przeglądów ubezpieczanego mienia oraz przestrzegania obowiązujących przepisów.


Powiązane hasła