KOMUNIKACYJNE OC

slide2
slide2
pzu-baner-03
pzu-baner-03

Komunikacyjne OC


UBEZPIECZENIE DOMU  |  UBEZPIECZENIE SZYB  | UBEZPIECZENIE OD ZALANIA  |  OC  | UBEZPIECZENIE TURYSTYCZNE  | NNW  | UBEZPIECZENIE GORZÓW  |  UBEZPIECZENIE OD OGNIA  |  UBEZPIECZENIE BUDOWY  | NA ŻYCIE  |  KOMUNIKACYJNE  | UBEZPIECZENIE DZIECI  |  DORADCA UBEZPIECZENIOWY

OC posiadaczy pojazdów mechanicznych

OPIS UBEZPIECZENIAZAKRES UBEZPIECZENIA

Dla kogo?

Umowę ubezpieczenia zobowiązani są zawrzeć w szczególności posiadacze pojazdów mechanicznych zarejestrowanych w Polsce,

 • pojazdów samochodowych,
 • motocykli,
 • motorowerów,
 • ciągników rolniczych i przyczep,
  a także posiadacze pojazdów wolnobieżnych.

Korzyści

Kupując OC w PZU, otrzymujesz:

 • bezpłatne ubezpieczenie PZU Auto Pomoc w wariancie Komfort, które obejmuje m.in.: bezpłatne holowanie zarówno dla sprawcy wypadku jak i poszkodowanego, informację i kompleksową pomoc w razie wszelkich kłopotów drogowych,
 • niższą cenę za ubezpieczenie PZU Auto Pomoc w wariancie Super, PZU AutoSzyba i NNW Max,
 • bezpłatną Zieloną Kartę,
 • aż do 60% zniżki za bezszkodową jazdę,
 • gwarancję, że w razie spowodowania wypadku nie poniesiesz kosztów związanych z odszkodowaniem na rzecz poszkodowanego.

 

Co zyskasz?

Zakres i przedmiot ubezpieczenia

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna każdej osoby, która kierując pojazdem mechanicznym w okresie trwania umowy ubezpieczenia, wyrządziła szkodę w związku z ruchem tego pojazdu.
Odszkodowanie ustala się i wypłaca w granicach odpowiedzialności cywilnej posiadacza lub kierującego pojazdem, najwyżej jednak do wysokości sumy gwarancyjnej ustalonej w umowie.

Suma gwarancyjna nie może być niższa niż równowartość w złotych:

 • w przypadku szkód na osobie – 5 000 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych,
 • w przypadku szkód w mieniu – 1 000 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych.

* ustalana przy zastosowaniu kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego w dniu wyrządzenia szkody.

Ubezpieczenie OC jest ważne we wszystkich państwach należących do Unii Europejskiej (tj.: Austrii, Belgii, Bułgarii, Chorwacji, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Luksemburgu, Portugalii, Rumunii, Niemiec, Włoch, Wielkiej Brytanii, Danii, Szwecji, Węgier, Malty, Litwy, Łotwy, Cypru, Czech, Estonii, Słowacji, Słowenii, Polski) oraz w Andorze, Islandii, Norwegii, Szwajcarii i Serbii.

 

Ubezpieczenia dla ciebie i twojej rodziny
Potrzebujesz ubezpieczenia?

FORMULARZ BEZPŁATNEJ WYCENY
Wybierz z listy interesujące Cię Ubezpieczenie

IMIĘ I NAZWISKO ULICA
KOD POCZTOWY

MIASTO

TELEFON

ADRES E-MAIL

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

 

Agencja Ubezpieczeniowa
Maciej Klofta
ul. Ogińskiego 213
(wjazd od Czartoryskiego | obok sklepu Żabka)
66-400 Gorzów Wlkp.

NIP: 599-253-67-39

kom.: +48 606 342 247
e-mail: maklofta@agentpzu.pl